Surah Al Maarij

blob:https://faizeislam.net/79c5dbea-6979-4108-9928-f72527b25769
Surah Al Maarij AyatsSurah Al Maarij WordsSurah Al Maarij lettersSurah Al Maarij Rukus
442419572

Colour Coded Tajweed Rules

tajweed-rules-blue-ikhfaIkhfa tajweed-rules-orange-GhunnaGhunna tajweed-rule-green-Ikhfa Ikhfa Meem Saakin tajweed-rule-green-IdghaamIdghaam tajweed-rules-red-qalqalaQalQala tajweed-rules-purple-QalbQalb tajweed-rules-lightgreen-Idghaam Meem SaakinIdghaam Meem Saakin
Read More About Tajweed Rules

Most Read Surah of Quran

Exit mobile version