Ambiya Ko Bhi Ajal Aani Hai Naat Lyrics

Ambiya Ko Bhi Ajal Aani Hai Naat Lyrics

Ambiya Ko Bhi Ajal Aani Hai Naat Lyrics

Ambia ko bhi Ajal aani hai
magar aisi ke faqat aani hai
phir usi aan ke baad unn ki hayaat
misl e sabiq wohi jismani hai
rooh to sab ki hai zindah un ka
Jism e purnoor bhi Rohani hai
auron ki rooh ho kitni hi lateef
unn ky ajsaam ki kab sani hai
pao(n) jis khaak pay rakh de(n) woh bhi
rooh hai pak hai noorani hai
uss ki azwaaj ko jaaiz hai nikah
uss ka tarka battay jo faani hai
yeh hain Hayyi Abdi un ko Raza
sadq e wada ki qaza maani hai

Exit mobile version