Aariz e Shams o Qamar Se Bhi Hain Anwar Ayrhiyan Lyrics

Aariz e Shams o Qamar Se Bhi Hain Anwar Ayrhiyan Lyrics

Aariz e Shams o Qamar Se Bhi Hain Anwar Ayrhiyan Lyrics

 

Aariz e shams o qamar se bhi hain anwar ayrhyan

Arsh ki aankhon ke tarre hain woh khushter ayrhyan

Ja baja parto figan hain aasmaa par ayrhyan

Din ko hain khurshid shab ko mah o akhtar ayrhyan

Najam gurdon to nazar atay hain chhootey aur woh paaon

Arsh par phir kyun nah hon mehsoos lagar ayrhyan

Dab ke zair pa nah gnjaysh samane ko rahi

Ban gaya jalva kaf e pa ka aubhar kar ayrhyan

Unn ka mangta paaon se thukra day woh duniya ka taaj

Jis ki khatir mar gaye mun’am ragar kar ayrhyan

Do qamar , do panja e khor , do setaaray, das hilal

Un ke talway, punjay, naakhun, paye ather ayrhyan

Haae is pathar se is seenah ki qismat phooyeay

Be takalouf jis ke dil mein yun karen ghar ayrhyan

Taaj rooh al-qudus ke moti jisay sajda karen

Rakhti hain wallah pakeeza gohar ayrhyan

Aik thokar mein ahad ka zalzala jata raha

Rakhti hain kitna waqar allah akbar ayrhyan

Charkh par charhtay hi chandi mein siyahi aa gayi

Kar chuki hain badar ko taksaal bahar ayrhyan

Ae raza tofan e mehashar ke talatum se nah dar

Shaad ho! Hain kshti e ummat ko langar ayrhyan

Exit mobile version